» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila v Košiciach spoluprácu strednej školy a IT firmy

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila v Košiciach spoluprácu strednej školy a IT firmy

03.03.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila v Košiciach spoluprácu strednej školy a IT firmy
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes v Košiciach uskutočnil brífing Súkromnej strednej odbornej školy na Dneperskej ul. a medzinárodnej firmy GlobalLogic, ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií a spoločne so školou realizuje vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja (SOVY).
      Štátna tajomníčka zdôraznila, že prepojenie vzdelávania a praxe je pre napredovanie Slovenska a plnenie požiadaviek trhu práce mimoriadne dôležité a preto ocenila spomínaný vzdelávací program ako dobrý príklad efektívnej spolupráce školy a podnikateľského sektoru.
     Oľga Nachtmannová tiež vyzdvihla, že žiaci si majú možnosť prakticky vyskúšať všetky stránky svojho budúceho povolania, čo im uľahčí reálne uplatnenie sa. „Je nanajvýš dôležité, že frekventanti tohto vzdelávania získavajú pocit zodpovednosti za svoj výkon v zamestnaní,“ doplnila. Ako ďalej informovala, spolupráca štátu a súkromného sektora viedla v praxi k vzniku nového študijného odboru s názvom počítačové systémy, pre ktorý boli vzorové učebné plány a osnovy vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi a tak umožňuje prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
     Druhá polovica pracovného výjazdu štátnej tajomníčky v Košiciach bola venovaná návšteve spoločnosti GlobalLogic, v ktorej sa priamo zúčastnila názornej ukážky práce zamestnancov a študentov pri vývoji produktov v oblasti informačných technológií. Oľga Nachtmannová zdôraznila skutočnosť, že študenti majú možnosť zamestnať sa priamo v spoločnosti, kde prebiehala ich praktická výučba.