» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Duálnu Akadémiu v Bratislave

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Duálnu Akadémiu v Bratislave

26.05.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Duálnu Akadémiu v Bratislave
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila včera 25. mája 2017 priestory Duálnej Akadémie, ktorú založili spoločnosti Volkswagen Slovakia, Matador Group a Siemens spolu s Bratislavským samosprávnym krajom.
    Štátna tajomníčka sa počas svojej návštevy akadémie zúčastnila na vyučovaní predmetov elektrotechnika, pneumatika a kovoobrábanie v dielni. Následne rokovala s vedením akadémie, na ktorom bol prítomný aj člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen pre personálnu oblasť Eric Reuting.
       Podľa slov E. Reutinga firma bojuje s nízkou úrovňou kvalifikácie absolventov stredných odborných škôl. Závod preto rád poskytne svoje skúsenosti, vrátane vytvorených školských osnov a od ministerstva pritom očakáva pokračovanie vo vytváraní dostatočných rámcových podmienok pre ešte rýchlejší rozvoj duálneho vzdelávania na Slovensku.
      Oľga Nachtmannová v tejto súvislosti upriamila pozornosť na pripravovanú novelizáciu zákona o duálnom vzdelávaní, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1. septembra 2018. Zároveň tiež upozornila, že pretrvávajúcou prekážkou v zavádzaní systému duálneho vzdelávania je nedostatočný záujem žiakov o štúdium technických smerov.
      Ministerstvo v tejto súvislosti prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania spustilo národný projekt s názvom „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“. Cieľom projektu je nielen dosiahnuť čo najtesnejšie prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce, ale súčasne zvýšiť atraktívnosť tejto kariérnej voľby.