» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pracovnom rokovaní v Žiari nad Hronom

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pracovnom rokovaní v Žiari nad Hronom

08.09.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pracovnom rokovaní v Žiari nad Hronom
     Za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej sa vo štvrtok 7. septembra 2017 uskutočnilo na pôde Mestského úradu Žiar nad Hronom pracovné rokovanie medzi predstaviteľmi mesta Brezová pod Bradlom a mesta Žiaru nad Hronom s cieľom priblížiť fungovanie Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.
     Zriaďovateľom školy je InTech, Žiar nad Hronom, z.p.o., ktoré združuje firmy z oblasti strojárenského priemyslu. Zakladajúcimi členmi združenia sú aj mesto Žiar nad Hronom, samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach. Uvedená škola vychováva od roku 2008 kvalifikovaných odborníkov pre potreby spoločností sídliacich v priemyselnom parku a ponúka štúdium technických, strojárskych a elektrotechnických odborov. Uplatnenie absolventov školy je vzhľadom na úzku spoluprácu zainteresovaných firiem bezproblémové. Predstavitelia mesta Brezová pod Bradlom využili pracovné stretnutie pre načerpanie praktických informácií za účelom znovuobnovenia Strednej odbornej školy strojníckej M. R. Štefánika.

Foto: zdroj DuPe