» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o budúcnosti trhu práce

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o budúcnosti trhu práce

04.10.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o budúcnosti trhu práce
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová včera otvorila odborný seminár s názvom „Budúcnosť práce na Slovensku“.
     Seminár sa venoval nesúladu kvalifikácie absolventov s požiadavkami trhu práce a bol určený predovšetkým pre odbornú verejnosť zo štátnej správy. Podujatie bolo súčasťou projektu spolupráce medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) s cieľom pomôcť rozvinúť postupy strategického riadenia v Slovenskej republike.
     Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore upozornila, že pre dnešnú dobu sú charakteristické neustále zmeny v spoločnosti, priemysle, na trhu práce a tým pádom aj vo vzdelávaní. skillsST2_011Určitý krátkodobý nesúlad medzi nadobudnutými a trhom práce požadovanými zručnosťami na výstupe zo vzdelávacieho systému je preto samozrejmý. Slovensko si však, aj vzhľadom na svoju otvorenú ekonomiku, nemôže dovoliť, aby sa tento nesúlad stal pretrvávajúcim fenoménom, ktorý prerastá do dlhodobej nezamestnanosti.
     Štátna tajomníčka taktiež citovala štúdiu OECD venujúcu sa práve predpovedaniu meniacich sa potrieb nadobudnutých zručností. Tá za jednu z najväčších výziev považuje nutnosť budovania celospoločenského konsenzu pri presadzovaní riešení. Oľga Nachtmannová preto vyzdvihla medzisektorovú účasť na seminári, ktorá je dôležitým predpokladom pre napĺňanie spoločného cieľa vo vyrovnávaní nesúladu medzi kvalifikáciami absolventov a požiadavkami trhu práce.