Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala na konferencii Učiace sa mestá

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala na konferencii Učiace sa mestá

16.10.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala na konferencii Učiace sa mestá
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v piatok 13. októbra 2017 v Bratislave konala panelová diskusia konferencie „Učiace sa mestá“.
     Išlo o záverečnú konferenciu 17. ročníka Týždňa celoživotného učenia, podujatia slúžiaceho na popularizovanie celoživotné vzdelávania a organizovaného s podporou MŠVVaŠ SR.
      V kontexte motivácie jednotlivca k celoživotnému učeniu sa, vyzdvihla Oľga Nachtmannová predovšetkým 5_Uciace sa mestauznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania. V tejto súvislosti štátna tajomníčka uviedla, že začiatkom tohto mesiaca priradilo Slovensko svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu.
     Do konca roka 2018 rezort školstva následne plánuje zaviesť označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca na všetkých slovenských dokladoch o vzdelaní. Rezort školstva bude zároveň, prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, realizovať národný projekt s názvom Systém uznávania kvalifikácií. Výstup projektu bude slúžiť ako základ pre nový zákon o celoživotnom vzdelávaní.