Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy » Vládne štipendiá Slovenskej republiky » Štatistický prehľad udelených štipendií vlády SR

Štatistický prehľad udelených štipendií vlády SR

Štatistický prehľad poskytuje informáciu o počtoch udelených štipendií vlády SR pre jednotlivé krajiny v dvoch skupinách prijímateľov rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou, a to pre Slovákov žijúcich v zahraničí a študentov z vybraných rozvojových krajín.
#