» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy » Vládne štipendiá Slovenskej republiky » Štatistický prehľad udelených štipendií vlády SR

Štatistický prehľad udelených štipendií vlády SR

Štatistický prehľad poskytuje informáciu o počtoch udelených štipendií vlády SR pre jednotlivé krajiny v dvoch skupinách prijímateľov rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou, a to pre Slovákov žijúcich v zahraničí a študentov z vybraných rozvojových krajín.
#