» Aktuality » Stanovisko MŠVVaŠ SR k vyhláseniu SAV k financovaniu vedy na Slovensku zo štrukturálnych fondov

Stanovisko MŠVVaŠ SR k vyhláseniu SAV k financovaniu vedy na Slovensku zo štrukturálnych fondov

20.06.2011

     V zmysle napĺňania priorít vlády SR a Stratégie Európa 2020 sa v rámci OP Výskum a vývoj majú stať strategickými významné väčšie projekty, ktoré budú komplexným a koncentrovaným prostriedkom na efektívne využitie zdrojov, ako aj na rozvoj slovenského výskumu.
     Na ich riešení sa budú podieľať špičkové univerzity, veľké výskumné pracoviská či ústavy Slovenskej akadémie vied, ktoré sú nositeľmi kompetenčných centier v podobe vytvárania vedeckých parkov, národných vedeckých centier európskej kvality orientovaných napr. na biomedicínu a biotechnológie, udržateľnú energetiku, nové materiály, progresívne technológie či aplikované informačné technológie a centrá na popularizáciu vedy.
     Definitívne tematické zameranie projektov bude určené v rámci konkrétnych výziev na predkladanie projektov, pričom pri výbere tém sa vychádza a bude vychádzať z potenciálu výskumných organizácií kvôli ich efektívnemu zvládnutiu, ako aj z hospodárskych a spoločenských potrieb krajiny. Podporené by mali byť len také tematické oblasti, s ktorými majú výskumné organizácie skúsenosti, dosiahli v nich výsledky a majú ďalší rozvojový potenciál.
     Zamerania budúcich projektov sa budú odvíjať aj od zámerov ministerstva obsiahnutých v Stratégii Fénix (Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015), ktorá bola predložená na pripomienkové konanie.

Bratislava 20. jún 2011