» Aktuality » Stanovisko MŠVVaŠ SR k vráteniu novely zákona č. 245/2008 Z.z prezidentom SR Ivanom Gašparovičom na opätovné prerokovanie do NR SR

Stanovisko MŠVVaŠ SR k vráteniu novely zákona č. 245/2008 Z.z prezidentom SR Ivanom Gašparovičom na opätovné prerokovanie do NR SR

30.12.2010

     Prezident SR Ivan Gašparovič vrátil poslancom NR SR novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na opätovné prerokovanie. Školy budú preto naďalej postupovať podľa v súčasnosti platných právnych predpisov.
     V prípade polročných vysvedčení to znamená, že v školskom roku 2010/2011 budú žiakom a študentom vydané polročné vysvedčenia v zmysle platného zákona a metodických pokynov č. 7/2009, čl. 1 ods. 11 a č. 8/2009, čl. 25 ods. 2.
     Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň verí, že poslanci na opätovnom rokovaní túto novelu zákona podporia a schvália.

Bratislava 30. december 2010