» Aktuality » Stanovisko MŠVVaŠ SR k rokovaniam o zvyšovaní platov

Stanovisko MŠVVaŠ SR k rokovaniam o zvyšovaní platov

09.02.2017
Stanovisko MŠVVaŠ SR k rokovaniam o zvyšovaní platov
     Minister Plavčan bude rokovať so zástupcami ZMOS aj so zástupcami odborov v priebehu budúceho týždňa, pričom jeho cieľom je dôjsť k spoločnému konsenzu a dohode, ktorá bude korešpondovať s prísľubom ministerstva o navyšovaní platov.
        V tejto otázke platí prísľub zvýšenia platov, pričom konkrétne postupy budú predmetom ďalších rokovaní. Ministerstvo v tejto otázke uprednostňuje odbornú diskusiu, ktorá je, samozrejme, otvorená a minister Plavčan aktívne komunikuje so zástupcami oboch organizácií.
     Cieľom rokovaní bolo aj bude vyriešenie situácie bez emócií a vecne. Ministerstvo v tejto chvíli, pred ďalšími rokovaniami, nevidí dôvod na diskusiu o krízových alternatívach.