Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Stanovisko MŠVVaŠ SR k iniciatíve „Babysitting Day“: Niektorí učitelia môžu porušovať pracovnú disciplínu

Stanovisko MŠVVaŠ SR k iniciatíve „Babysitting Day“: Niektorí učitelia môžu porušovať pracovnú disciplínu

10.12.2015
Stanovisko MŠVVaŠ SR k iniciatíve „Babysitting Day“: Niektorí učitelia môžu porušovať pracovnú disciplínu
     V pracovnom čase je učiteľ povinný vykonávať priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, určenú všeobecne záväzným právnym predpisom a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovnovzdelávacou činnosťou. Má teda vykonávať činnosti podľa dojednaného druhu práce v pracovnej zmluve a ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené v pracovnom poriadku.
      Vykonávanie činnosti „babysitting“, teda varovanie detí, nie je náplňou práce učiteľa, nie je priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ani ostatnou činnosťou súvisiacou s pedagogickou prácou učiteľa.
     Ak si učiteľ počas riadnej pracovnej doby neplní svoj základný úväzok výchovnovzdelávacou činnosťou, ale vykonáva napr. „babysitting“, teda nevykonáva v pracovnej zmluve dojednaný druh práce, zamestnávateľ to môže považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Porušenie pracovnej disciplíny musí riešiť zamestnávateľ - riaditeľ školy, prípadne zriaďovateľ, teda obce, mestá, či samosprávne kraje. Môže napríklad udeliť Upozornenie za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
     Ministerstvo sa ohradzuje aj proti výrokom, že učiteľ má plat ako opatrovateľka detí – pri výpočtoch totiž treba zohľadniť fakt, že učitelia majú 37,5 hodinový pracovný týždeň.
     Najvyššie priemerné platy  v systéme základných a stredných škôl mali v minulom roku:
 
Ø  praktické školy 1 039 eur
Ø  špeciálne základné školy 1 030 eur
Ø  špeciálne gymnáziá 1 022
Ø  základné školy 984 eur
Ø  gymnáziá 976 eur
Ø  stredné odborné školy 975 eur
Ø  špeciálne stredné odborné školy 957 eur
Ø  odborné učilištia 941 eur
zdroj: IVP
 
      Ak by sme teda vydelili len ten najnižší priemerný plat, priemerným mesačným pracovným časom 163 hodín (pri 40 hodinovom úväzku je priemerný mesačný pracovný čas 174 hodín), dostaneme hodinovú mzdu 5,77 eur. Rozhodne to teda nie je suma 3,90 eur ako odznieva v niektorých médiách.