» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Stanovisko MŠ SR k uznávaniu jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky

Stanovisko MŠ SR k uznávaniu jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky

25.09.2008

     Pred niekoľkými dňami sa v médiách objavila zavádzajúca informácia, že nová vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky (MS) z cudzieho jazyka v praxi neumožní žiakom využiť túto možnosť, čo mohlo zneistieť maturantov aj ich rodičov.
     Ide o žiakov, ktorí sa rozhodli získať Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK, keďže výsledky a samotný certifikát dostanú až po vyhláškou určenom termíne na podanie žiadosti riaditeľovi školy.
     Podľa spomenutej vyhlášky žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom sa koná MS z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu najneskôr do 31. januára. Pokiaľ ho v tomto termíne žiak nemôže predložiť, riaditeľ školy vydá podmienečné rozhodnutie o uznaní certifikátu a preklad certifikátu do slovenského jazyka predloží žiak po jeho získaní.
     Pokiaľ sa tak nestane do termínu konania externej časti a písomnej formy internej časti MS, žiak ich riadne absolvuje s ostatnými maturantmi a následne po predložení certifikátu sa mu odpustí ústna forma internej časti MS.

Bratislava 25. september 2008