» Aktuality » Stanovisko ministra školstva k dnešnému rozhodnutiu školských odborov

Stanovisko ministra školstva k dnešnému rozhodnutiu školských odborov

15.10.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič rešpektuje dnešné rozhodnutie Rady odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku neprijať ponuku vlády na zvýšenie platov pracovníkov školstva. Minister je naďalej presvedčený, že návrh súvisiaci so zvýšením miezd bol realistický a zohľadňoval finančné možnosti krajiny v čase nevyhnutnej konsolidácie verejného rozpočtu.
     Pracovníci školstva boli tou kategóriou zamestnancov, kde sa platy v roku 2013 mali zvýšiť v priemere o 5%, čo je približne 36 eur, pričom ostatní zamestnanci štátnej, verejnej sféry budú mať mzdy zmrazené na úrovni tohto roka, resp. dôjde k ich zníženiu.
     Dnešný postoj odborov nič nemení na ministrovom úsilí postupne realizovať ďalšie kroky smerujúce ku skvalitneniu vyučovacieho procesu, zvyšovaniu spoločenského postavenia učiteľov, pričom mzdové otázky sú jedným z nevyhnutných krokov k dosiahnutiu tohto dlhodobého cieľa. 

Michal Kaliňák
hovorca ministra