» Aktuality » Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k presunu finančných prostriedkov z operačných programov Výskum a vývoj a Vzdelávanie na výstavbu diaľnic

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k presunu finančných prostriedkov z operačných programov Výskum a vývoj a Vzdelávanie na výstavbu diaľnic

04.02.2011

     Jedným z rezortov, ktoré po náročných a zložitých rokovaniach prispejú na výstavbu diaľnic, je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zo svojich operačných programov presunie na tento účel o niečo viac ako 8 % z celkovej alokácie prostriedkov (pozn. 8,34%). V dôsledku tohto kroku ministerstvo školstva prehodnotí pôvodnú alokáciu smerom k najvyšším prioritám. Zároveň bude hľadať ďalšie možnosti, ako podporiť vedu a vzdelávanie.

Bratislava 4. február 2011