Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k posudzovaniu spĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova v základných školách a v stredných školách


Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k posudzovaniu spĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova v základných školách a v stredných školách
Typ súboru:pdf
Velkosť:3154290