» Regionálne školstvo » Aktuality » Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k iniciatíve „Nie je nám to jedno“

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k iniciatíve „Nie je nám to jedno“

19.11.2012
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje odpoveď ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na emaily občanov zaslané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalším orgánom štátnej správy v rámci iniciatívy "Nie je nám to jedno" v súvislosti so zmenami financovania centier voľného času.