» Regionálne školstvo » Predprimárne vzdelávanie v materských školách » Stanoviská a informatívne materiály

Stanoviská a informatívne materiály


Materská škola a školské prázdniny

Súbor typu pdf Materská škola a školské prázdniny

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie

Súbor typu pdf Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie – upravené

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Súbor typu pdf Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Súbor typu pdf Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Vedenie triednej knihy v materskej škole

Súbor typu pdf Vedenie triednej knihy v materskej škole

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia