» Aktuality » Stabilné financovanie pre Slovenskú akadémiu vied

Stabilné financovanie pre Slovenskú akadémiu vied

08.07.2015
Stabilné financovanie pre  Slovenskú akadémiu vied
     Zabezpečí ho stabilizačná zmluva, ktorú dnes podpísali predseda SAV Pavol Šajgalík, minister školstva Juraj Draxler a minister financií Peter Kažimír. Stabilizačná dohoda má kľúčový význam pre vedcov a ich výskum, zároveň bude garantovať efektívne fungovanie jednotlivých ústavov Slovenskej akadémie vied.
     Vyjednávania pri príprave rozpočtu prinášali pracovníkom za uplynulé roky neistotu a obavy, pričom s napätím očakávali, či finančná čiastka pokryje náklady na chod inštitúcie. Ministerstvo školstva a ministerstvo financií citlivo vnímajú tento problém, že v neistote objemu finančných  zdrojov je náročné robiť a plánovať dlhodobý výskum.
     Stabilizačná zmluva garantuje SAV v roku 2016 rozpočet minimálne vo výške 60 mil. eur, v roku 2017 minimálne v takej výške ako v roku 2016 zvýšené o mieru čistej inflácie a v roku 2018 minimálne vo výške ako v roku 2017 zvýšené o mieru čistej inflácie.
     Podpis dokumentu prispeje k inštitucionálnej a hospodárskej stabilizácii Slovenskej akadémie vied a vytvoria sa vhodné podmienky na transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie.

Foto:TASR