» Aktuality » ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov

ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov

04.06.2018
ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov
     Na nadnárodnom projektovom stretnutí v Osle, ktoré otvoril koordinátor projektu Jozef Facuna zo Štátneho pedagogického ústavu, informovali zástupcovia ŠPÚ o príprave tohtoročného septembrového vzdelávania – „blended mobility“ a budúcoročného multiplikačného podujatia – medzinárodnej konferencie pre učiteľov v ŠPÚ v Bratislave. 
     Nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v priestoroch partnerskej organizácie Nansen centra pre mier a dialóg v Osle bolo ďalšou aktivitou v rámci programu Európske únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy  mládeže a športu Erasmus+.
     Štátny pedagogický ústav realizuje tento medzinárodný projekt od 1. septembra 2016. Jeho partnerom je Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Nansen centrum pre Mier a dialóg sídliaci v Lillehammeri v Nórsku. Projekt má byť ukončený do 31. augusta  2019.
     Obsahom vzdelávania – blended mobility, ktorá bude trvať 5 dní,  je organizácia vzdelávania a akreditácia programu. Cieľovou skupina sú učitelia rómskeho jazyka a začínajúci učitelia rómskeho jazyka resp. učitelia, ktorí majú záujem o rómsky jazyk. Predpokladaný termín realizácie tejto mobility je 13.09.- 17.09. 2018, miestom realizácie bude ŠPÚ v Bratislave.
     „Multiplikačné podujatie, medzinárodná konferencia, na ktorej budú prezentované jednotlivé výstupy projektu, by sa mala konať v apríli budúceho roka. Konferencia, ktorá by sa mala konať  tiež v Bratislave, bude zameraná aj na rómčinu a inklúziu Rómov v školskom systéme," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.