» Aktuality » ŠPÚ získal grant v programe ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

ŠPÚ získal grant v programe ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

22.07.2016
ŠPÚ získal grant v programe ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie
     Štátny pedagogický ústav získal grant z programu Európskej komisie ERASMUS+ na medzinárodný projekt „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.
     Projekt bude ŠPÚ realizovať v spolupráci so Seminárom romistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a medzinárodnou mimovládnou organizáciou Nansen Center for Peace and Dialogue z nórskeho Lillehammeru.
     Cieľom projektu, ktorý bude reflektovať najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, najmä z Čiech a Nórska, je podpora výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. 
     Prvá časť je zameraná na inováciu Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka, ktorý vypracovali zástupcovia Európskeho fóra Rómov a kočovníkov Rómov spolu so zástupcami Rady Európy, a na jeho prispôsobenie sa podmienkam systému vzdelávania na Slovensku. Druhá časť projektu, ktorý sa bude realizovať 36 mesiacov, je zameraná na inovatívne vzdelávanie so zohľadnením kultúrnych a jazykových špecifík Rómov.
     Viac informácií aj na http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2016&vv_typ=KA202.