» Aktuality » ŠPÚ sa stal partnerom medzinárodného projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie učiteľov

ŠPÚ sa stal partnerom medzinárodného projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie učiteľov

08.08.2016
ŠPÚ sa stal partnerom medzinárodného projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie učiteľov
     Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) sa stal partnerom v prestížnom medzinárodnom projekte „Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov“ v rámci programu Erasmus+, KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
     Hlavným koordinátorom projektu je Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie Českej republiky. Okrem ŠPÚ sú v projekte ešte dvaja partneri - Asociácia C.E.M.E.A. v talianskom Neapole (Associazione C.E.M.E.A. Napoli) a Prvé všeobecné lýceum Trikala (1st General Lyceum of Trikala) z Grécka.
     Cieľom projektu je tvorba metodického rámca podporujúceho učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese a inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach na Slovensku, v Českej republike, Taliansku a Grécku. 
     Ide o komplexný prístup na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho, cez primárne až po stredný stupeň. Okrem formálneho vzdelávania sa budú realizátori projektu zameriavať aj na neformálne a voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení.
     Medzi hlavnými výstupmi je analýza súčasného stavu integrácie detí imigrantov do formálneho a neformálneho vzdelávania a e-learningový vzdelávací program „Step by step“ (Krok za krokom), ktorého súčasťou budú metodické, pracovné a učebné materiály. Tretím výstupom projektu bude workshop, ktorý by mal byť názornou ukážkou, ako má v praxi fungovať proces začlenenia detí imigrantov do výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte danej krajiny.
     Realizácia medzinárodného projektu v programe Erasmus+ „Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov“, ktorá bude trvať 20 mesiacov, sa začne 1. októbra 2016 vo všetkých štyroch štátoch.

Ilustračné foto: TASR