» Aktuality » ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

10.03.2017
ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom o možnostiach ďalšej spolupráce, vrátane zastúpenia odborníkov z ÚPN v predmetových komisiách ŠPÚ.
     Obidve inštitúcie spája presvedčenie, že viesť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu spoznávania objektívnych faktov z obdobia kontroverzných období slovenskej histórie je dôležitou podmienkou vysporiadania sa s prejavmi extrémizmu.
     Úlohou ŠPÚ bude predovšetkým metodické usmerňovanie pri spracovávaní dobových materiálov ÚPN z obdobia rokov 1939 – 1945 a z obdobia historických medzníkov rokov 1945 – 1989 pre potreby učiteľov a škôl. Zástupcovia inštitúcií sa na potrebe efektívnej spolupráce zhodli aj preto, že v školských učebniciach nie je dostatok informácií o niektorých udalostiach z novodobej histórie Slovenska.
     „Zámerom obidvoch inštitúcií je osveta v školách v zmysle efektívnej prevencie, ktorá má zamedziť vzniku extrémizmu. ÚPN má k dispozícii množstvo spracovaných textov k udalostiam, pamätným miestam a pamätným dňom v knižných publikáciách, v letákoch, na CD nosičoch, filmoch. Našou úlohou je pomôcť ich spracovať do podoby metodických listov k jednotlivým témam, ktoré zverejníme na Metodickom portáli ŠPÚ, aby sa aj učitelia ľahšie zhostili tejto problematiky pri  jej vysvetľovaní žiakom,“ uviedol riaditeľ Ľ. Hajduk.
    ÚPN sa v spracovaných materiáloch venuje napríklad témam, ako je holocaust alebo Spravodlivý medzi národmi. Z problematiky, spojenej s komunistickým režimom, je spracovaná téma gulagov, deportácií do ZSSR, likvidácia kláštorov, úteky cez hranice, Akcia B, sviečková manifestácia v roku 1987, november 1989 a ďalšie.
     „Našli sme veľa spoločných prienikov. Zhodli sme sa v tom, že s históriou sa treba vyrovnávať aj cez konkrétne príbehy v jednotlivých regiónoch, ÚPN má v tomto zmysle pripravenú Oral History. Hovorili sme spolu o návrhu na spoluprácu ŠPÚ a ÚPN s Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Čechách pri tvorbe metodických a didaktických materiálov pre učiteľov a tiež pri príprave osláv vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Najbližším spoločným podujatím bude májová konferencia venovanej fašizmu a komunizmu, ktorú pripravuje ÚPN v Bratislave,“ uzavrel riaditeľ Ľudovít Hajduk.