» Aktuality » ŠPÚ podporí koncertný projekt pre deti a mládež „Príbeh hudby“

ŠPÚ podporí koncertný projekt pre deti a mládež „Príbeh hudby“

19.07.2018
ŠPÚ podporí koncertný projekt pre deti a mládež „Príbeh hudby“
     Štátny pedagogický ústav podporí koncertný program Príbeh hudby, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Potvrdil to riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami známeho slovenského hudobného telesa.
     „Zástupcovia Bratislavského chlapčenského zboru požiadali o posúdenie koncertného programu z pohľadu jeho súladu s aktuálne platným Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie stredné vzdelávanie v oblasti Hudobná výchova. Vyjadrením ŠPÚ podmieňuje ministerstvo školstva svoje odporúčanie účasti na projekte pre základné a stredné školy,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Po realizácii pilotného projektu spolu so Štátnou filharmóniou a Štátnym komorným orchestrom Žilina pripravuje Bratislavský chlapčenský zbor uvedenie koncertného programu Príbeh hudby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V spolupráci s RTVS bude 26. októbra „účasť“ na koncerte prostredníctvom priameho internetového prenosu zabezpečená aj pre základné školy na Slovensku.
     Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý pôsobí na našej kultúrnej scéne už 36 rokov, sa počas svojej existencie permanentne zameriaval aj na prácu s detským poslucháčom. Teleso, ktoré je oceňované doma aj v zahraničí, pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou a Slovenským národným divadlom.