» Aktuality » ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

24.05.2017
ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a školy. Hovorili spolu o cieľoch, ktoré ich spájajú v podpore kvalitného vzdelávania prostredníctvom kvalitných učebných materiálov a kvalitných pedagógov. Zhodli sa na tom, že medzi platformy, kde sa dá potenciál výchovno-vzdelávacej práce zlepšovať a skvalitňovať,  sú napríklad medzinárodné odborné konferencie pre učiteľov. Možnosť spolupráce nevylúčili ani v rámci súťažných projektov pre žiakov základných a stredných škôl, zameraných na zlepšenie čitateľskej gramotnosti a rozvoj vedomostí a zručností v prírodovedných predmetoch, napríklad v chémii.
     „Naším spoločným dlhodobým cieľom je predovšetkým podpora kvality vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, podpora kvalitných metodických a didaktických materiálov, pracovných a metodických listov, odborných publikácií pre riaditeľov a učiteľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl. Naším spoločným základom a východiskom pre všetky kvalitné učebné materiály, ktoré sú kreované v gescii ŠPÚ a takisto Raabe, sú štátne vzdelávacie programy,“ uviedol po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.   
     Zástupcovia spoločnosti Raabe, ktorá je spolu s Veľvyslanectvom Írskej republiky  a Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave organizátorom medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google, odovzdali riaditeľovi ŠPÚ pozvanie na 6.ročník tejto prestížnej dvojdňovej konferencie. Medzi bezmála 500 riaditeľov a učiteľov z celého Slovenska, okrem lektorov z Írska, Českej republiky, Nemecka, Švajčiarska a Indonézie, príde 15. júna do Senca aj minister pre odborné vzdelávanie, zručnosti a inovácie Írska John Halligan.