» Aktuality » ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne

ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne

25.11.2016
ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne
     Riaditelia Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa dohodli, že tieto dve priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní na Slovensku, postupovať jednotne.
     „Na rokovaní manažmentu a odborných zástupcov obidvochorganizácií sme sa dnes dohodli, že v záujme efektívneho fungovania našich špeciálno-pedagogických a psychologických poradní v prospech detí, budeme všetky kroky smerom k práci špeciálnych pedagógov a detských psychológov vzájomne konzultovať a koordinovať, aby štandardy v diagnostike, supervízia, špeciálny výcvik, ďalšie vzdelávanie, kvalitatívne i kvantitatívne personálne nastavenie v oboch typoch poradní, boli jednotné," zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Vzájomná spolupráca ŠPÚ a VÚDPaP sa premietne v schválení návrhu jednotných štandardov, ktorý sa inštitúcie zaviazali vypracovať do 10. decembra tohto roka. Riaditelia oboch inštitúcií sa zhodli aj na tom, že pre efektívnu koordináciu práce je potrebné, aby do Metodickej rady VÚDPaP a Odbornej komisie pre krajské špeciálno-pedagogické poradne ŠPÚ, nominovali svojich zástupcov obidve organizácie.
     „Sme zajedno v tom, že len vtedy budú dobré vzťahy v praxi v teréne, ak budú korektné vzťahy medzi obidvoma inštitúciami. A my chceme, aby to bola naozaj korektná a intenzívna kooperácia," doplnil riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Peter Lukáč.