» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Elektronické služby v rezorte školstva » Regionálne školstvo » Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu

Sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu

Popis služby: Služba elektronickou formou sprístupňuje žiakom a verejnosti školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl s možnosťou vyhľadávania podľa spádovej oblasti, adresy, názvu a typu školy. Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži naposkytovanie informácií o vydaných školských vzdelávacích programoch jednotlivých škôl.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby nie je potrebná registrácia.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP:Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://digiskola.iedu.sk/web/guest/skolske-vzdelavacie-programy