» Aktuality » Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia

Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia

22.06.2015
Spolupráca mládeže krajín V4 a Východného partnerstva bude intenzívnejšia
     V závere končiaceho sa ročného predsedníctva Slovenskej republiky vo Višegrádskej štvorke podpísali dnes v Bratislave zástupcovia krajín tohto stredoeurópskeho spoločenstva spolu s predstaviteľmi štátov Východného partnerstva Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže.
     Užšia spolupráca krajín V4 a Východného partnerstva má priniesť väčšie možnosti výmenných pobytov, hlavne v rámci programu Erasmus + či štipendijných programov pre mladých výskumných pracovníkov, ako aj možnosť bližšie spoznať kultúru týchto krajín.
     "Ide o to, aby sme týmto memorandom dali jasný signál, že treba vedieť využívať naozaj všetky iniciatívy, ktoré sú k dispozícii, všetky nástroje na to, aby sa študenti jednotlivých krajín spoznávali a dôležité je, aby sme vedeli tieto nástroje dopĺňať," uviedol po podpise dokumentu slovenský minister školstva Juraj Draxler.
     Zástupcovia krajín V4, ako aj Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, Gruzínska, Arménska a Azerbajdžanu sa okrem toho na rokovaní venovali tvorbe opatrení v oblasti mládežníckej politiky a zabezpečovaniu konkrétnych aktivít na prospech mladej generácie.  
     Podpísaním memoranda sa otvára nová kapitola intenzívnejšej spolupráce medzi krajinami V4 a Východného partnerstva. K slávnostnému aktu sa na poslednú chvíľu nepripojil iba Azerbajdžan, ktorý vzniesol niekoľko pripomienok, ktoré však už nemohli byť do znenia dokumentu zapracované. Plánuje však s ostatnými krajinami v oblasti mládeže spolupracovať.
     Výsledok niekoľkoročnej spolupráce a snaženia, ktoré vyústilo počas predsedníctva Slovenskej republiky do podpisu memoranda, ocenil ako veľký úspech námestník ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Robert Plaga. V tejto súvislosti pripomenul, že Česká republika, ktorá už čoskoro prevezme predsedníctvo V4, sa podľa jeho slov bude snažiť rozvíjať túto spoluprácu už do podoby konkrétnych krokov a aktivít.