» Aktuality » Spoločné stretnutie ministrov školstva Slovenskej a Českej republiky

Spoločné stretnutie ministrov školstva Slovenskej a Českej republiky

22.08.2011

     Výmena vzájomných skúseností v procese zavádzania externej maturity, spolupráca v oblasti vydávania učebníc, ako aj zmena financovania školstva - aj to boli spoločné témy stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a jeho rezortného kolegu z Českej republiky Josefa Dobeša. Bilaterálne stretnutie  sa  uskutočnilo v piatok 19. augusta 2011 v českom Hodoníne.
     Ministri v úvode ocenili význam tejto schôdzky, nakoľko sú vzdelávacie systémy oboch krajín veľmi blízke a oblasti na výmenu skúseností široké. Z procesu zavádzania externej maturity českú stranu najviac zaujímalo rozdelenie štátnej skúšky na dve úrovne, zohľadnenie jej výsledkov pri prijímacom konaní na vysokú školu či on-line testovanie. V tomto školskom roku sa na slovenských stredných školách zúčastnilo na ňom totiž už viac ako 700 študentov. Okrem toho sa hovorilo aj o testovaní žiakov v 5. a 9. ročníku ZŠ, o vzájomnej výmene dozoru počas týchto testovaní a plánovanej reforme financovania školstva.
     Slovenská delegácia prejavila záujem o spoluprácu pri vydávaní učebníc a možnosť prekladov českých učebníc do slovenčiny. Za týmto účelom by mala vzniknúť pracovná skupina, ktorá by tento preklad, prípadne zosúladenie vzdelávacích štandardov, zabezpečovala.
     Ďalšia pracovná skupina by mala pôsobiť v oblasti vysokého školstva a jej úlohou by bola analýza podmienok potrebných pre vznik spoločnej akreditačnej komisie či agentúry, ktorá by kontrolovala študijné odbory jednotlivých vysokých škôl v oboch krajinách. Spoločnou by sa mohla stať po prerokovaní návrhu s Odborovým zväzom školstva SR aj na Slovensku populárna súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa roku tzv. Zlatý Amos. Z celonárodného kola by z každého štátu postúpilo do československého finále päť najlepších učiteľov.
Fotogaléria

Bratislava 22. august 2011