» Aktuality » SPK vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

SPK vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

20.09.2013
SPK vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
     Školské knižnice sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najzaujímavejšie podujatie, ak k Medzinárodnému dňu školských knižníc pripadajúcemu na 28. október zorganizujú podujatie a zábavnou formou podporia vzťah žiakov ku knihe, školskej knižnici a čítaniu. V poradí už 9. ročník súťaže, ktorá sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica (SPK).
     Podmienkou zapojenia do súťaže je zaslanie stručného popisu podujatia v rozsahu 3 – 5 strán poštou najneskôr do 6. novembra 2013 na adresu SPK (Hálova 6, 851 01 Bratislava 5) spolu s povinnými údajmi (viac na www.spgk.sk). Tohtoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc je Školské knižnice: Brána do života.
     Odborná porota bude hodnotiť súlad aktivity s témou súťaže, jej originalitu a vtipnosť, ako aj úroveň popisu podujatia z formálnej stránky. Výsledky súťaže budú zverejnené 30. novembra 2013 na webovom sídle SPK (www.spgk.sk). Ocenené knižnice získajú spolu 3 000 eur na nákup kníh podľa vlastného výberu do svojich školských knižníc.
 
     Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.