Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) v strednej škole - doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (ISCED 3)


Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) v strednej škole - doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (ISCED 3)
Typ súboru:pdf
Velkosť:291116