» Aktuality » So skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania na univerzitách sa podelí rakúska expertka

So skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania na univerzitách sa podelí rakúska expertka

09.03.2011

     Získanie skúseností zahraničných univerzít v posilňovaní ich rozmeru celoživotného vzdelávania a prípadná spolupráca slovenských vysokých škôl so zahraničím sú hlavným zámerom odborného seminára, ktorý sa uskutoční 10. a 11. marca 2011 v Bratislave.
     Podujatie pod názvom Skúsenosti z centier ďalšieho vzdelávania v Rakúsku a medzinárodná spolupráca centier ďalšieho vzdelávania organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania. Hlavnou prednášateľkou bude riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania na Univerzite v rakúskom Grazi Andrea Waxeneggerová, ktorá je tiež prezidentkou Európskej univerzitnej siete pre ďalšie vzdelávanie EUCEN. O univerzitnom celoživotnom vzdelávaní na Slovensku budú hovoriť zástupcovia Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     Odborný seminár ponúkne priestor na diskusiu a výmenu informácií v oblasti aktivít centier ďalšieho vzdelávania a možnej spolupráce nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte.

Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková 2, Bratislava, vo štvrtok (10.3.) o 14.00 hod., v piatok (11. 3.) o 9.30 hod.