Smernica č. 28/2006-R z 21. decembra 2006 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 17/2005-R, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia (Vrátane príloh č.1-2)


Smernica č. 28/2006-R z 21. decembra 2006 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 17/2005-R, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia (Vrátane príloh č.1-2)
Typ súboru:zip
Velkosť:175798