Smernica č. 26/2013, ktorou sa určujú kritériá odmeňovania riaditeľov priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečujúcich realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov


Smernica č. 26/2013, ktorou sa určujú kritériá odmeňovania riaditeľov priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečujúcich realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov
Typ súboru:rtf
Velkosť:95051