Smernica č. 17/2005-R zo 16. novembra 2005, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia


Smernica č. 17/2005-R zo 16. novembra 2005, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia
Typ súboru:zip
Velkosť:163995