Služobný predpis č. 41/2014, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis č. 37/2011, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých mies


Služobný predpis č. 41/2014, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis č. 37/2011, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých mies
Typ súboru:rtf
Velkosť:100985