Služobný predpis č. 32/2009-RI zo 6. novembra 2009, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest


Služobný predpis č. 32/2009-RI zo 6. novembra 2009, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest
Typ súboru:zip
Velkosť:92549