» Aktuality » Slovenský systém školského stravovania môže byť príkladom pre ďalšie krajiny

Slovenský systém školského stravovania môže byť príkladom pre ďalšie krajiny

15.10.2015
Slovenský systém školského stravovania môže byť príkladom pre ďalšie krajiny
     Ocenenia za mimoriadny prínos v oblasti skvalitnenia školského stravovania si v Prahe prevzali viacerí slovenskí odborníci v  kategóriách Zriaďovateľ, Subjekt, Školská jedáleň, Osobnosť a Práca v sekcii školského stravovania Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Oceňovanie bolo súčasťou Medzinárodnej konferencie k 70. výročiu školského stravovania, ktorá sa konala v dňoch 12. – 13. októbra 2015 v Českej republike.
     Nad konferenciou prevzali záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler a ministerka školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Kateřina Valachová. Konferenciu slávnostne otvorili zástupcovia českého a slovenského ministerstva školstva - námestník ministerky školstva Stanislav Štech a štátna tajomníčka Romana Kanovská. Účastníkov konferencie privítal predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek a predseda Českomoravského odborového zväzu pracovníkov školstva František Dobšík.
     Dvojdňová konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 300 delegátov zo Slovenska a Českej republiky, sa niesla v slávnostnom tóne a lektori  vo svojich vystúpeniach pripomínali aj historicky významné medzníky vo vývoji systému školského stravovania. Dôležitou súčasťou konferencie bolo taktiež predstavenie ukážok dobrých skúseností v školských stravovacích zariadeniach v Čechách a na Slovensku. „Školské jedálne na Slovensku, vzhľadom na vysoký počet stravníkov, predstavujú veľmi efektívny spôsob, ako formovať zdravé stravovacie návyky u detí a viesť ich k zásadám zdravej výživy. Z pozície ministerstva máme záujem, aby naše deti a mladí ľudia pochopili dôležitosť zdravého životného štýlu,“ uviedla vo svojom vystúpení R. Kanovská. „Za veľmi dôležitú považujem aj dostupnosť stravovania pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktoré sa v spolupráci s rezortom práce podarilo zabezpečiť dotácie,“ zdôraznila Kanovská.
     Na konferencii, ktorej organizátormi boli Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Českomoravský odborový zväz pracovníkov školstva, sa zúčastnili aj zahraniční delegáti - zástupca Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) Stefan Storksdieck, Anna-Karin Quettel zo švédskeho Inštitútu Karolinska či profesorka a odborníčka na výživu z japonského Nagana Hiroko Nakazawa, ktorá sa v rámci svojho pobytu na Slovensku venovala štúdiu systému stravovania detí v školách. Japonská profesorka vyslovila uznanie za kvalitu poskytovania zdravej výživy deťom na Slovensku a potvrdila, že slovenský systém stravovania môže byť príkladom aj pre ďalšie krajiny v tejto oblasti.
 
Udelené ocenenia pre Slovenskú republiku v jednotlivých kategóriách:

Zriaďovateľ:
mestá Prešov, Žilina a  Bratislava MČ Ružinov

Subjekt:
Celoslovenská sekcia pre školské stravovanie

Školská jedáleň:
Školská jedáleň pri ZŠ Benkova 34, Nitra
Školská jedáleň pri SOŠ technická, Fr. Lipku  5, Hlohovec

Osobnosť:
Marta Hlavatá, metodička v Bratislave MČ Ružinov

Práca v sekcii školského stravovania Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku:
ocenenie prevzala vedúca Školskej jedálne Komenského 3 v Komárne Edita Horváthová