» Aktuality » Slovenský jazyk bude testovaný ako iný cudzí jazyk

Slovenský jazyk bude testovaný ako iný cudzí jazyk

03.12.2015
Slovenský jazyk bude testovaný ako iný cudzí jazyk
     Učitelia slovenského jazyka a slovenskej literatúry na základných  školách s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) budú čoskoro učiť po novom. V Žihárci sa preto konal metodický seminár, kde bol učiteľom predstavený nový projekt Metodicko-pedagogického centra, ktorý začne už v nadchádzajúcom roku 2016.
     Prioritou plánovaného projektu Metodicko-pedagogického centra „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“ je zvýšenie kvality edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM. Úlohy sú zamerané na komunikáciu a sledovanie efektívnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP).
     Testovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách dostane novú formu aj obsah. Učitelia sa budú viac zameriavať na komunikáciu, prácu s textom, čítanie a počúvanie s porozumením. Testy budú mať charakter testovania cudzích jazykov tak, ako z anglického a nemeckého jazyka. Podľa názorov učiteľov by v takom prípade nemali testovať žiakov v jeden deň spolu s matematikou a maďarským jazykom a literatúrou. Tak isto nesúhlasia s testovaním žiakov 5. ročníka. Nová forma testovania bude spustená pravdepodobne až od školského roku 2018/2019 na ZŠ a na maturitných skúškach na SŠ. Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Komárno poskytne učiteľom metodickú prípravu. 
     Metodického seminára realizovaného 18. novembra 2015 sa zúčastnila takmer päťdesiatka učiteľov z okresov Komárno, Nové Zámky, Šaľa a Galanta. Učiteľom prednášal zástupca Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), pán RNDr. Miroslav Repovský.