» Aktuality » Slovenský historický ústav v Ríme po novom

Slovenský historický ústav v Ríme po novom

29.06.2017
Slovenský historický ústav v Ríme po novom
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dňa 28. júna 2017 v popoludňajších hodinách zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia novo vymenovanej Vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme (SHÚR).
       Na pôde sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR odovzdal novým členom rady vymenovacie dekréty. Za nového predsedu rady si členovia zvolili rovnako ako v minulom trojročnom volebnom období profesora Jána Lukačku z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Následne pán minister Plavčan podľa litery zákona č. 116/2013 Z. z., ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme, ako kandidátku na riaditeľku ústavu navrhol Vedeckej rade SHÚR profesorku Emíliu Hrabovec, vedúcu Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, ktorá tiež už v minulosti pôsobila vo funkcii riaditeľky SHÚR. S prehľadom o stave inštitúcie a novými víziami rozvoja presvedčila pani profesorka Vedeckú radu, ktorá ju za riaditeľku opätovne zvolila. Pán minister všetkých prítomných ubezpečil, že pani riaditeľka, ktorej k zvoleniu hneď zagratuloval, má jeho plnú podporu.