» Aktuality » Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov

Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov

24.05.2017
Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) spolu včera hostili zástupcov gruzínskej delegácie s cieľom predstaviť slovenský model systému duálneho vzdelávania a vzájomne si vymeniť skúsenosti s rozvojom stredného odborného vzdelávania vôbec.
     Gruzínska delegácia, zložená zo zástupcov odborných škôl so zameraním na gastronómiu, hotelierstvo, stavebníctvo, zváranie, ale aj zástupcov informačného centra pri NATO a EÚ, či Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky a Národného centra pre profesionálne vzdelávanie učiteľov, sa intenzívne zaujímala o podmienky duálneho vzdelávania na Slovensku, spoluprácu žiakov a zamestnávateľov, ale aj legislatívny rámec stanovený štátom. Špeciálne sa však zamerala na skúsenosti Slovenska v oblasti hotelierstva, turizmu, či stavebníctva.
     „Slovensko má jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík a pociťuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Riešenie sme našli v zatraktívnení stredného odborného školstva, najmä v duálnom vzdelávaní, ktoré je založené na spolupráci škôl a zamestnávateľov pri príprave kvalifikovaných pracovníkov podľa potrieb trhu práce,“priblížil bližšie myšlienku duálneho vzdelávania Michal Bartók, riaditeľ ŠIOV.
     Zároveň však aj objasnil jednotlivé kroky, ktorými sa ŠIOV snaží presvedčiť žiakov a rodičov, aby sa pre stredné odborné vzdelanie rozhodli, keďže práve táto skupina je pre úspech systému duálneho vzdelávania kľúčová.
     Rovnako predstavil aj myšlienku cvičných firiem založenú na aplikovaní teoretických vedomostí žiakov priamo v pomyslene vytvorených firmách a stredoškolské odborné súťaže, prostredníctvom ktorých majú žiaci možnosť upevniť svoj vzťah k odbornému vzdelávaniu.