» Aktuality » Slovensko bude spolupracovať s Macedónskom v oblasti vzdelávania i vedy

Slovensko bude spolupracovať s Macedónskom v oblasti vzdelávania i vedy

12.05.2011

     Zajtra 13. mája 2011 nadobudne platnosť Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011-2015.
     Dokument, ktorý pred mesiacom podpísali zástupcovia oboch krajín v macedónskom Skopje na 14. medzinárodnom veľtrhu vzdelávania a kariéry, vytvára priestor na priamu spoluprácu medzi inštitúciami základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania, ako aj medzi vedeckými inštitúciami a strediskami.
     Súčasťou zmluvy je aj vzájomná výmena študentov akreditovaných študijných programov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, výmena informácií týkajúcich sa vzdelávacích programov, obsahu, štruktúry a organizácie systémov vzdelávania. Spolupráca je zameraná tiež na výmenu učebníc či ďalších kníh a materiálov medzi vzdelávacími inštitúciami.
     Zmluvný dokument je zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk (v časti Medzinárodná spolupráca - Medzinárodné zmluvy a dohovory).

Bratislava 12. máj 2011