» Aktuality » Slovensko a Chorvátsko budú aj naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania

Slovensko a Chorvátsko budú aj naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania

01.12.2014
Slovensko a Chorvátsko budú aj naďalej spolupracovať v oblasti vzdelávania
    Program spolupráce medzi rezortmi školstva Slovenska a Chorvátska na roky 2014 – 2017 podpísali dnes v Bratislave minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a minister vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky Vedran Mornar.
     Dokument upravuje formy spolupráce medzi oboma krajiny v oblasti vysokoškolského štúdia, štipendijných programov pre študentov i vzájomnej výmeny vysokoškolských pedagógov a vedeckých pracovníkov.
     Osobitná pozornosť sa venuje aj otázke vzdelávania občanov SR chorvátskej národnosti a slovenských krajanov v Chorvátsku. Program upravuje podrobnosti pri ich podpore formou vládnych štipendií pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania,  ako aj recipročnú štipendijnú podporu na jazykovo-odborné semináre pre učiteľov chorvátskeho, resp. slovenského jazyka zo základných a stredných škôl.
     Súčasťou dohody je aj vyslanie lektora slovenského jazyka a literatúry na Filozofickú fakultu Záhrebskej univerzity a lektora chorvátskeho jazyka a literatúry na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.