» Aktuality » Slovenskí vedci hľadajú vakcínu proti kliešťom

Slovenskí vedci hľadajú vakcínu proti kliešťom

28.06.2012

      V posledných rokoch sa v dôsledku  klimatických  zmien šíria rôzne nebezpečné patogény viazané na kliešte, ktoré spôsobujú veľmi vážne ochorenia u ľudí a hospodárskych zvierat (kliešťová encefalitída, borelióza). Zvýšený výskyt kliešťov a ochorení zaznamenávajú odborníci aj u nás. Tieto nebezpečné patogény je potrebné spoľahlivo identifikovať a rýchlo diagnostikovať v krvi nakazených ľudí a zvierat. Slovenskí vedci už hľadajú účinnú vakcínu proti kliešťom.
     Jeden z projektov, ktorý schválila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci operačného programu Výskum a vývoj, je aj projekt „Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom". S jeho realizáciou začal Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied spolu s Virologickým ústavom SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV v novembri 2010. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K júnu 2012 bolo z nenávratného finančného príspevku (NFP) vyčerpaných 471 625 eur, čo predstavuje polovicu z celkového rozpočtu projektu (939 914 eur).
     Už druhú vegetačnú sezónu prebieha prieskum zamorenia kliešťami a identifikácia nimi prenášaných patogénov vo vybraných lokalitách Bratislavského regiónu. Kliešte boli testované viacerými metódami na prítomnosť rôznych patogénov (napr. Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum a Franciscella tularensis). Slovenskí vedci v rámci výskumu zavádzajú aj využitie ďalších moderných metód molekulovej biológie na detekciu patogénov. ,,Dôležité je vymyslieť spôsob výroby účinnej vakcíny zabraňujúcej cicaniu kliešťov a tým aj prenosu spomenutých chorôb. Hľadáme vakcínu, ktorá by zabránila kliešťovi obyčajnému úspešne dokončiť cicanie a zároveň zabránila prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy a spirochéty Borrelia burgdorferi z kliešťa na hostiteľa", uviedol  Ladislav Roller z Ústavu zoológie SAV.
     V rámci projektu budú zhromažďované údaje pre databázu širokého spektra genotypov infekčných baktérií (napr. Borrelia, Rickettsia, Anaplasma, Coxiella a Franciscella), z ktorých sa budú pripravovať citlivé bio-čipy a detekčné DNA testy na rýchlu diagnózu týchto patogénov. Pomocou unikátnych molekulárnych a imunologických metód bude vypracovaný podrobný postup pre vývoj vakcíny proti prenosu patogénov z kliešťov do krvi ľudí a hospodárskych zvierat. Tieto výsledky, postupy a produkty budú následne využiteľné v praxi. Predpokladané výsledky budú mať široké uplatnenie v epidemiológii, parazitológii, imunológii a v klinickej a veterinárnej medicíne. Plánované ukončenie aktivít projektu je v októbri 2013.

Bratislava 28. jún 2012