» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Slovenská škola získala cenu za najlepší projekt európskeho programu eTwinning za rok 2009

Slovenská škola získala cenu za najlepší projekt európskeho programu eTwinning za rok 2009

08.02.2010

     Stredná odborná škola drevárska v Liptovskom Hrádku získala na 5. výročnej konferencii programu medzinárodnej spolupráce škôl v Európe eTwinning ocenenie za najlepší projekt v kategórii 16 až 19-ročných žiakov. Konferencia sa konala v dňoch 5. - 7. februára 2010 v španielskej Seville.
     Projekt s názvom  LED - Learning and Teaching Furniture Design in Europe (Učenie sa a vyučovanie nábytkového dizajnu v Európe) realizovala škola v podprograme EÚ Comenius v období rokov 2007 - 2009 v spolupráci s partnerskými školami z Nemecka, Maďarska a Turecka. Hodnotiaca komisia ho vybrala ako najlepší spomedzi niekoľkých stoviek projektov.
     Pracovali na ňom študenti druhého a tretieho ročníka študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a umeleckoremeselné spracúvanie dreva. Výslednými produktmi projektu boli reálne výrobky žiakov v podobe rečníckych pultov, ktoré navrhli a vyrobili v každej z partnerských škôl. Učitelia taktiež spoločne vypracovali pedagogicko-metodickú koncepciu zameranú na výučbu dizajnu a overili jej funkčnosť v školskej praxi.      
     „Práca v projekte bola pre žiakov veľmi zaujímavá a príťažlivá, keďže mohli rozvíjať svoju predstavivosť a pracovali samostatne, kým pedagógovia boli len vo funkcii moderátorov ich práce," zhodnotila v krátkosti prínos medzinárodnej spolupráce koordinátorka projektu Gabriela Bodiková. Podľa nej bolo na začiatku najťažšie presvedčiť žiakov, aby sa nebáli komunikovať v cudzom jazyku. Ako odmenu získala pani učiteľka spolu so žiakmi pobyt v tábore eTwinningu v Španielsku.
     Podľa Ľubice Sokolíkovej, manažérky projektu Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá funguje pri Žilinskej univerzite v Žiline, uplynulý ročník programu eTwinning opäť ukázal, že slovenskí učitelia sa svojimi nápadmi a úspechmi môžu porovnávať so svojimi kolegami v rámci celej Európy.

Bratislava 8. február 2010