» Vysoké školstvo » Akreditácie v oblasti vysokého školstva » Rozhodnutia vo veci akreditácie podľa zákona o vysokých školách » Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010 » Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 21. októbra 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Splnenie podmienok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Podpredseda vlády a minister školstva SR oznámil 11. decembra 2009 Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitnými vysokými školami.