» Aktuality » Slovenská pedagogická knižnica otvorila výstavu historických knižných dokumentov

Slovenská pedagogická knižnica otvorila výstavu historických knižných dokumentov

14.09.2011

     Prepisy prednášok pochádzajúcich z 18. a 19. storočia, nariadenia uhorského snemu, rukopis ľudovej dramatickej hry, historické tlačené dokumenty z oblasti  politickej vedy, práva, medicíny či náboženstva - to všetko si môžu prezrieť návštevníci výstavy historických knižných dokumentov, ktorú sprístupnila Slovenská pedagogická knižnica (SPK). Hostia môžu na nej nájsť aj knižné dokumenty pochádzajúce zo 16. storočia, diela rímskych a gréckych autorov, lexikóny, náučné a jazykové slovníky, ako aj cestopisy a kalendáre. Jej významnou súčasťou je aj zbierka slovenských učebníc a publikácií z oblasti pedagogiky do roku 1918 - šlabikáre, čítanky, prvé slovenské učebnice matematiky alebo zemepisu či rôzne metodické návody k vyučovaniu odborných predmetov.
     Verejnosti bude výstava sprístupnená až do 15. decembra 2011, a to v Študovni historických tlačí, ktorá obsahuje cenné informácie o školách a pedagogickej práci starších období. Dvakrát ročne sa v študovni organizujú tematické výstavy z bohatého historického materiálu knižnice. Tohtoročná výstava historických knižných dokumentov je zorganizovaná pri príležitosti 55. výročia založenia SPK. Preto bola poňatá ako reprezentatívna, keďže obsahuje výber tých najzaujímavejších a najvzácnejších knižných dokumentov od 16. až po 19. stor. 

Miesto a čas: SPK, Hálova ul. 6, Bratislava, pondelok - štvrtok: 10.00-15.00 hod, piatok: 10.00-13.00 hod.