» Aktuality » Slovákom leží šport na srdci – chcú zmenu financovania a vyššiu zodpovednosť funkcionárov

Slovákom leží šport na srdci – chcú zmenu financovania a vyššiu zodpovednosť funkcionárov

09.12.2014
Slovákom leží šport na srdci – chcú zmenu financovania a vyššiu zodpovednosť  funkcionárov
      Celkovo 4 748 ľudí sa zapojilo do diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ktorú otvorilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR formou on-line ankety. Takmer polovica z nich boli bežní občania, 1 781 respondentov z celkového počtu zastupovalo športovú verejnosť a 741 športové organizácie.
      Najviac prispievateľov sa vyjadrovalo za športy ako futbal, ľadový hokej, lyžovanie, atletika, florbal, ale aj za volejbal, basketbal, hádzanú, streľbu, kulturistiku, kanoistiku či plavecké športy. Takmer polovica zo všetkých respondentov sa prihlásila k futbalu a ľadovému hokeju.
     V rámci tejto diskusie získali jednoznačnú podporu dve hlavné myšlienky návrhu, a to financovanie športu z centrálnych verejných zdrojov cez jeden uzol a vyslovenie sa za kompletné zverejňovanie údajov v informačnom systéme športu. Napríklad pri otázke, či je v športe dostatok prostriedkov, takmer polovica respondentov uviedla, že aj v prípade, ak ich aj je dostatok, nie sú správne rozdeľované a spravované. V anketových zisteniach prevláda taktiež názor o nerovnakom prístupe, subjektívnom rozhodovaní či absencii vnútorných pravidiel prijímateľov dotácií. Účastníci ankety zároveň podporujú také opatrenia, ktoré sa týkajú jednoznačnosti určenia prijímateľa financií, centrálneho registra športovcov i osobnej zodpovednosti volených funkcionárov za rozhodnutia.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler vyslovuje poďakovanie všetkým respondentom ankety, ktorí venovali svoj čas a energiu vyplneniu dotazníka, čím prispeli k projektovaniu budúcnosti slovenského športu. Odpovede bude ministerstvo ďalej analyzovať z pohľadu charakteristických skupín respondentov a jej závery zverejní v krátkom čase na svojej webovej stránke.
     Anketu spustilo ministerstvo koncom októbra 2014 s cieľom vytvorenia priestoru na komunikáciu s laickou a odbornou verejnosťou o aktuálnych otázkach, ktoré v súčasnosti rieši slovenský šport, pričom tieto názory budú využité pri tvorbe nového zákona o športe. Pre veľký záujem ministerstvo predĺžilo termín ukončenia ankety do 17. novembra.