Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Slováci vo svete

Slováci vo svete

Detský časopis Ceruzky vo svete


http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/.