Slávnostné otvorenie akademického roka na EU v Bratislave aj za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

18.09.2018
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa v pondelok 17. septembra 2018 zúčastnila na slávnostnom otvorení akademického roka na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
     Úvodný príhovor predniesol rektor univerzity prof. Ferdinand Daňo, ktorý sa venoval najmä informácii o aktuálnom stave univerzity, jej úspechom, zahraničnej spolupráci, vedecko-výskumnej činnosti a výzvam v novom akademickom roku.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom prejave k študentom vyzdvihla dôležitosť voľby kvalitnej univerzity, pretože tá je kľúčová pre napredovanie v profesijnom živote.
     „Vysoká škola by vám mala poskytnúť priestor, aby ste si vytvorili pevné základy vášho profesijného uplatnenia. Základy netreba v žiadnom zmysle podceňovať najmä v súčasnosti, keď je konkurencia veľmi tvrdá. Na to, aby sme uspeli, musíme byť k sebe náročnými v každom ohľade. Dobre naštartovaná kariéra začína správne zvolenou vysokou školou“.
     Na záver svojho príhovoru zaželala štátna tajomníčka študentom veľa síl a zdravia do úspešného štúdia v začínajúcom sa akademickom roku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku