» Šport » Hlavný kontrolór športu » Kontrolóri národných športových zväzov a národných športových organizácií » Skúšobný poriadok a sylaby ku skúške odbornej spôsobilosti kontrolórov

Skúšobný poriadok a sylaby ku skúške odbornej spôsobilosti kontrolórov

Za účelom organizácie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a národnej športovej organizácie formou odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie, v zmysl e § 11 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje Skúšobný poriadok a Sylaby ku skúškam odbornej spôsobilosti.